3 Mart 2008 Pazartesi

zorunlu müslümanlık
Hepimizin maruz kaldığı,din kültürü ve ahlak bilgisi adı altında bize dayatılmış olan tek bir meshebin din dersinden muaf olmak için mahkemeye başvuran bir velinin aldığı neticedir...

''Anayasa'nın 24. maddesinde, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretiminin zorunlu olduğunun belirtilmesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilen öğretimin adının din kültürü ve ahlak bilgisi olmasına rağmen, içerik olarak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi olarak kabul edilemeyeceği açık olduğundan ve din eğitiminin de ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlı olması karşısında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin bu içeriği ile zorunlu tutulmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.'' (Danıştay 8. Dairesi)

ayrıntılı bilgi için burdan alayım

Hiç yorum yok: